Standpunten

Religie

De Eenheidspartij is voor het opheffen van belastingvoordelen voor religieuze instellingen, het afschaffen van toegang tot het gemeentelijk register voor kerken en voor zuivere scheiding tussen onderwijs en kerk. Lees meer.

Zorg

Zorg gaat om mensen, niet om managers. Marktwerking en winst horen daar niet in thuis. Het huidige verzekeringsstelsel heeft van de zorg een pervers systeem gemaakt waarbij je moet betalen als je gezond bent en je nog meer moet betalen zou je ergens van willen genezen.

Onderwijs

Onderwijs is een investering en geen verdienmodel. Het huidige onderwijs wordt teveel gezien als enkel een voorbereiding op de arbeidsmarkt en niet als een verruiming van algemene kennis voor de toekomstige generatie. Kinderen zijn meer dan de som van het toekomstige arbeidskapitaal.

Veiligheid en vrijheid

Burgers moeten het gevoel hebben veilig te zijn. Daar waar de veiligheid in het geding is moet de overheid die proberen te bewaken, maar de keerzijde is dat daar waar de veiligheid op orde is de overheid moet staan voor vrijheid.

Taal

Nederland mag trots zijn op een cultuur waar iedereen meerdere talen kan spreken: onze handelspartners zijn daar blij mee en dat is cruciaal in een handelsland. Onze hoofdtaal is echter Nederlands en we mogen niet vergeten om die in stand te houden.